Rekisteriseloste

Lauri Hartio

Tmi Futiskauppa y-tunnus 123456-7

Menninkäisentaival 2, 50970 Mikkeli

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Lauri Hartio lauri_hartio@hotmail.com, 0443530767. 

 

Rekisterin nimi 

Tmi Futiskaupan asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakassuhteen hoitaminen. Kanta-asiakkuuden ylläpitäminen. Laskutus. Markkinointi. Takuu ja mahdollisten ongelmien selvittäminen. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot rekisteröityessään asiakkaaksi. Asiakassuhteen aikana kertyvät tilaustiedot. 

 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

 

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

 

Rekisterinsuojauksen periaatteet 

Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on lukitussa tilassa. Tilaan on kulku vain nimetyillä henkilöillä. 

Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteritietoihin on käyttöoikeus erikseen mainituilla henkilöillä yrityksessä. 

 

( ja kun allamainitut kohdat lisätään, muuttuu rekisteriseloste tietosuojaselosteeksi, jonka vaatimus perustuu henkilötietolaki 24§) 

 

Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on henkilökohtaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja asiakkaasta on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää: Futiskauppa Tmi Menninkäisentaival 2 50970 Mikkeli. 

 

Tiedon päivittäminen 

Asiakas voi päivittää tietojaan verkkokaupassa "oma tili"-kohdassa. Asiakas voi pyytää tietojen päivittämistä sähköpostitse.  

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin.  

Perinteinen näkymä